Записатися до лікаря
м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 20

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня Політика конфіденційності (далі - «Політика») стосується користування Веб-сайтом і Сервісами відповідно до положень Угоди (далі - «Угода») і містить правила і умовами поводження з вашої особистої інформації. 1.2. Політика діє відносно всієї інформації, яку ми можемо отримати про Користувача під час використання їм Веб-сайту та Сервісом. 1.3. Політика є невід'ємною частиною Угоди і також як Угода є юридично обов'язковою. 1.4. Будь ласка, уважно ознайомтеся з Угодою, перш ніж ви почнете використовувати Веб-сайт. Текст Політики доступний за посиланням внизу більшості сторінок Веб-сайту. 1.5. Користуванням Веб-сайтом і Сервісами ви висловлюєте свою беззастережну згоду з цією Політикою і зазначеними в ній умовами надання, збору, обробки вашої персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Веб-сайту та Сервісів. 1.6. Справжня Політика описує практику поводження з персональною інформацією користувачів, що застосовується нами в якості передової практики, що показує наше прагнення захистити персональні дані користувачів. 1.7. Терміни, які використовуються в цій Політиці з великої літери, і яким не дано визначення в цій Політиці, мають значення, дані їм в Угоді.

 

2. збирають і відстежують інформацію

2.1. У цій Політиці під «персональними даними» Користувача розуміються: 2.1.1. персональна інформація, яку Користувач самостійно надає про себе при заповненні форм відкликання або зворотного зв'язку або при реєстрації (створення облікового запису) на Веб-сайті або в процесі використання Веб-сайту та Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. 2.1.2. дані, які автоматично передаються в процесі користування Веб-сайтом і Сервісами за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, включаючи IP-адреса, інформація з файлів «cookie», інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Веб -Сайти і Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки. 2.1.3. інша інформація про Користувача, збір та / або надання якої відбувається в процесі користування Веб-сайтом і Сервісами. 2.2. Користуванням Веб-сайтом і Сервісами Користувач висловлює свою беззастережну згоду на надання всіх видів персональної інформації згідно п. 2.1 цієї Політики і робить це добровільно на свій страх і ризик. 2.3. При заповненні форм відкликання або зворотного зв'язку або при реєстрації (створення облікового запису) на Веб-сайті від Користувача може запитуватися наступна інформація: ім'я або нікнейм, адреса електронної пошти, подробиці місцезнаходження і деякі подробиці про себе, що надаються за бажанням. 2.4. Зареєстровані користувачі мають доступ до інформації, наданої при реєстрації на Веб-сайті, для перегляду і можуть вносити до неї зміни або доповнення в свого облікового запису на Веб-сайті. 2.5. Файли cookie. Для поліпшення вашої роботи з Веб-сайтом і Сервісами ми використовуємо невеликі файли «cookie» для збереження відомостей з метою входу Користувача на Веб-сайт і для забезпечення оптимального використання Користувачем Сайту і Сервісів за допомогою тимчасових фалів «cookie» під час кожного сеансу доступу і користування. 2.6. Реклама третіх осіб. У разі розміщення на Веб-сайті реклами, коли ви відвідаєте Веб-сайту ми використовуємо рекламні компанії, які є третіми особами. Такі компанії можуть використовувати певну інформацію щодо вас (за винятком імені, адреси, адреси електронної пошти та номера телефону) про ваш візит на Веб-сайт, а також інших веб-сайтів для надання рекламних матеріалів на Веб-сайті та інших веб-сайтах про товари і послуги, які можуть бути вам цікаві. 2.7. Файли «cookie» третіх сторін. В ході розміщення рекламних матеріалів на даному Веб-сайті, рекламодавець-третя сторона може помістити або розпізнати в вашому браузері унікальний файл «cookie».

 

3. ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ, обробка, ВИКОРИСТАННЯ І ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ І ДОСТУП ДО НЕЇ

3.1. Ми збираємо, зберігаємо та використовуємо тільки ту персональну інформацію Користувача, які необхідні для належного виконання нами Угоди, надання Користувачеві можливості користування Веб-сайтом і Сервісами, надання необхідної допомоги Користувачеві, а також для зв'язку з Користувачем. 3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. 3.3. Користувач погоджується з тим, що ми можемо ділитися наданої вами (або зібраної про вас) персональною інформацією з нашими материнськими або дочірніми структурами або іншими організаціями та особами, а саме: передавати певну персональну інформацію на наш розсуд материнським або дочірнім організаціям, організаціям-партнерам, або іншим залученими особам (наприклад, волонтерами) з метою, для яких ця інформація була зібрана, з дотриманням такими організаціями та особами наших інструкцій, умов цієї Політики, ежім конфіденційності та безпеки щодо такої інформації. 3.4. Користувач погоджується з тим, що в разі передачі всіх (або значної частини) активів, які використовуються нами для ведення своєї діяльності, третій особі, ми можемо передати доступну нам на такий момент персональну інформацію Користувача такому третій особі. 3.5. Використовуючи Веб-сайт і справжнім, Користувач надає свою згоду на передачу персональної інформації про нього особам, зазначеним у пп. 3.3, 3.4 цієї Політики, в порядку та на умовах, передбачених тими ж пунктом. 3.6. При обробці персональних даних користувачів ми керуємося Законом України «Про захист персональних даних». 3.7. Ми маємо право передавати (розголошувати) персональну інформацію Користувача третім особам так само, якщо: 3.7.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії; 3.7.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем Веб-сайту або певного Сервісу, для надання послуги або допомоги Користувачеві або для зв'язку з ним; 3.7.3. Передача передбачена законодавством України або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої правомірною процедури. 3.8. Ми можемо надавати третім особам загальну інформацію (статистичні дані, узагальнену інформацію), яка не містить персональну інформацію і яка не ідентифікує Користувача індивідуально. 3.9. Ми гарантуємо Користувачеві дотримання його прав як суб'єкта персональних даних відповідно до чинного законодавства.

 

4. БЕЗПЕКА

4.1. Персональні дані користувача зберігаються на серверах, які можуть фізично знаходиться як в Україні так і за кордоном. 4.2. Користувач підтверджує і надає нам право переміщувати персональні дані через кордон України з метою, для якої ця інформація була зібрана. Ми зобов'язуємося вживати належних заходів безпеки для захисту від незаконного втручання або неправомірного зміни, розголошення або знищення персональних даних Користувача. 4.3. Ми несемо відповідальність за безпеку і захист персональних даних Користувача, а також за збір, зберігання, і використання його персональних даних. 4.4. Ми застосовуємо необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак відповідальністю кожного Користувача залишається наступне: 4.4.1. захищати ваші відомості від несанкціонованого доступу; 4.4.2. виключити використання Веб-сайту та Сервісів іншими особами на обладнанні, де Користувач виконав вхід на Веб-сайт і в Сервіси, або під обліковим записом Члена; 4.4.3. виконувати вихід або відключатися від Веб-сайту та Сервісів, коли Користувач не використовує Веб-сайт та сервіси; 4.4.4. а також зберігати в таємниці пароль; 4.4.5. не вказувати свою адресу, повне ім'я, місце роботи або навчання, номер мобільного телефону або адресу електронної пошти або іншу ідентифікаційну інформацію в своєму публічному профілі.

 

5. ЗМІНА І ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. При зміні персональної інформації Користувач в будь-який час може змінити, оновити, а також видалити надану раніше інформацію шляхом надсилання відповідного електронного листа в службу підтримки Веб-сайту. 5.2. При зміні персональної інформації Зареєстрований користувач може в будь-який час змінити, оновити, видалити надану раніше інформацію, а також видалити або деактивувати свій обліковий запис на сторінці облікового запису на Веб-сайті або шляхом надсилання відповідного електронного листа до служби підтримки Веб-сайту. 5.3. Адреса електронної пошти Служби підтримки Веб-сайту: info@takimed.com

 

6. ЗВ'ЯЗОК З НАМИ

6.1. У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї Політики, роботи Веб-сайту, Сервісів або вашого взаємодії з нами, ви можете зв'язатися з нами шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу: info@takimed.com 6.2. Звернувшись за вказаною адресою електронної пошти, ви можете також зробити запит про отримання від нас копій персональної інформації, яку ми зберігаємо про вас або опису цієї інформації. 6.3. Поштова адреса для зв'язку з нами: Україна, м Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20

 

7. ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ ТРЕТІХ

Наш Веб-сайт містить посилання на інші веб-сайти. Ми не несемо відповідальність за практику збереження конфіденційності і за вміст таких веб-сайтів.

 

8. ЗМІНИ В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ

8.1. У разі прийняття нами рішення внести зміни в Політику, ми вкажемо такі зміни в цій Політиці, на домашній сторінці Веб-сайту, а також в інших доречних місцях, щоб донести вам то, яку інформацію ми збираємо, як її використовуємо і за яких обставин її розголошуємо (або не розголошуємо). 8.2. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності в будь-який час, тому, будь ласка, періодично її переглядайте. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політику, ми, на наш розсуд, оповістимо вас на цій сторінці Веб-сайту, по електронній пошті або шляхом повідомлення про це на домашній сторінці Веб-сайту.